Pentukoira

Pentukoira

Pentuaika vaikuttaa huomattavasti koiran kehitykseen. Tähän ajanjaksoon liittyy paljon asioita, joiden tulisi onnistua jo kasvattajalta lähtien mm. emosta vieroitus, ulkomaailmaan tutustuminen, turvallisuuden tunteen luominen, selkeät säännöt, paljon rakkautta, laumanjohtajan kanssa kasvaminen, muiden koirien kohtaaminen ja niiden kanssa kommunikoiminen, yhteiskuntakelpoisuus, kontaktin ja laumavietin vahvistaminen sekä ihmiseen leimautuminen.

 16558637_1368019403220122_1209528191_n
 Pentutestaus

Pentutestaus kuuluu myös toimenkuvaani ja kasvattajan näkökulmasta pidän ensisijaisen tärkeänä löytää jokaiselle koiralle se juuri sopiva koti. Ensimmäistä koiraa tai laumaan uutta jäsentä hankittaessa ei välttämättä osata kiinnittää huomiota pennussa niihin tärkeisiin, piileviin piirteisiin, vaan koira valitaankin usein pelkän ulkonäön perusteella. Tällöin saattaa tietämättään valita itselleen koiran, joka ei vastaakaan omia toiveita. Ennaltaehkäisy on paras keino, jolloin vältytään ongelmakäytökseltä. Pentutesti kartoittaa koiran geneettistä perimää. Testi suoritetaan pennulle vieraassa tilassa, tälle entuudestaan tuntemattoman henkilön toimesta. Kyseisellä testillä saadaan selville mm. koiran hermorakenne, miellyttämisen halu, terävyys, laumavietti, taistelutahto sekä dominanssin hyväksyntä.

tuittu
Pentuneuvola

Pentuneuvolani ovat yksityistunteja. Niiden tarkoituksena on tukea omistajan ja koiran yhteistä matkaa sopusoinnussa jo ensimetreiltä lähtien auttaen omistajaa kasvattamaan pennusta tasapainoinen ja yhteiskuntakelpoinen. Pentuneuvola aloitetaan koiran luonteen kartoittamisella ja tunneilla paneudutaan erityisesti yhteisen sävelen löytämiseen. Koiralle on tärkeää kasvaa pennusta lähtien selkeän laumanjohtajan kanssa. Opastan asiakastani ymmärtämään pentuaan ja tämän tarpeita paremmin sekä viestimään koiransa kanssa oikein. Lisäksi käsittelemme arjen perusasioita kuten hihnakäytöstä, koirakohtaamisia, luokse tuloa, hoitotoimenpiteitä, yksinolon opettelua sekä sisäsiisteyttä.

Pentutreffit

Järjestän kysynnän mukaan pentutreffejä 3-6 kk vanhoille koirille. Tarkoitus on oppia lukemaan pentua seuraamalla sen käytöstä laumassa. Samalla tutustumme laumassa kommunikointiin, koirien omaan kieleen. Lisäksi puhumme yleisesti siitä, millaista tukea kasvuun kenenkin pentu tarvitsee. Pentutreffeillä harjoittelemme myös rauhallista mielentilaa sekä oman tason mukaisia tehtäviä häiriötekijöillä.

NETTISIVU 40

Suosittelen jokaiselle pentua harkitsevalle tai sellaisen jo hankkineelle Pertti Vilanderin Pentuneuvola e-kirjaa!