Ongelmakoirakoulutus

NETTISIVU 2

”Ongelmakoira” on jokseenkin harhaanjohtava käsite, sillä ihmisen näkökulmasta katsottu koiran ongelmallinen käytös on sille itselleen parhaaksi katsoma tapa, jonka laukaisijana toimii yleensä ihmisen oma epälooginen toiminta.

Koulutusmetodina käytän Peviä, joka perustuu koirien luontaiseen laumakäyttäytymiseen. Ongelmakoirakoulutus ei ole mielestäni harrastus, vaan ehdottoman tuloshakuista toimintaa, jossa jo muutamalla käyntikerralla on saatava näkyviä tuloksia aikaiseksi. Koira on laumaeläin, jonka tulisi saada elää turvallisen laumanjohtajan kanssa. Vääristyneellä johtajuussuhteella vieritetään vastuu ulkomaailman paineista koiralle, jolloin koira stressaantuu. Stressi näkyy koirassa monella tapaa, mutta ei koskaan positiivisesti. Laumanjohtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kantaa vastuu. Lisäksi on myös ensisijaisen tärkeää varmistua siitä, että koira on fyysisesti terve. Agressiivisuus on yksi kivun oireista.

Koulutukseni ovat aina yksityistunteja. Jokainen koira on yksilö ja koulutus räätälöidään sen perusteella. Opetan omistajia lukemaan koiraansa sekä hallitsemaan arjen tilanteita. Ennen koulutuksen aloitusta käydään neuvolatunnilla, jolla testataan koiran luonne. Tällä tunnilla kartoitamme testiradan avulla mm. koiran hermorakennetta, toimintakykyä, terävyyttä, puolustus- ja miellyttämisenhalua, laumaviettiä sekä suhdetta omistajaansa. Testissä on perusrunko, jossa jokainen koira huomioidaan yksilönä. Tunnilla ei tule osata mitään, sinne ei pidä harjoitella mitään. Mukaan tarvitaan vain tavallinen panta tai valjaat sekä tukeva, tavallinen hihna. Edellä mainitun mukaan suunnitellaan koulutuspaketti. Tunnilla kerron teoriassa, näytän käytännössä ja katson kun sinä teet. Tuntisisällöstä voi saada vielä halutessaan kirjalliset ohjeet.

Koulutuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia tai korjata jo syntyneitä käytöshäiriöitä. Ulkopuolisena tahona kouluttaja näkee kokonaiskuvan selkeästi. Ongelmien syntyyn aiheuttavat usein hyvinkin pienet, inhimilliset tekijät, jotka ovat koiran näkökulmasta epäloogisia. Tällaiseen käytökseen saadaankin toivotun laisia muutoksia muuttamalla vain muutamia pieniä asioita.

Kouluttajan luokse voi ja kannattaa hakeutua niin pienen kuin suurenkin arkea hankaloittavan asian kanssa. Koulutuksella voidaan korjata esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: hihnassa vetäminen, kadulla vastaan tuleville haukkuminen/ sinne päin pyrkiminen/ rauhattomuus, paikalleen jähmettyminen kohdatessa pyörä/ auto/ ihminen/ koira/ kissa, eroahdistus, kodin irtaimiston tuhoaminen, lauman keskinäinen eripuraisuus, toimeentulo lauman ulkopuolisten koirien kanssa, johtajuusongelma, yhteistyön kehitys, luokse tulo -ongelmat, lapsiin kohdistuva negatiivinen käytös, karkailu, pureminen, käskyjen noudattamattomuus, yleinen hallittavuus, haukkuminen, vinkuminen, varastelu, autossa matkustaminen, oikean mielentilan ylläpito, oviaukoista kunnioittava ulostulo, sosiaalikasvatus, arkuus, aggressiivisuus, stressaantuneisuus, kaikkien ihmisten kumoon rakastaminen, tarpeeton vahtivietti, vapaana pito, suhteen parantaminen, jatkuva seurailu, yli innokkuus jne. You name it, I fix it!

Valitettavasti en osaa kertoa yhtä poppakonstia tai kikkaa, korjaaminen on aina kokonaisvaltainen paketti. Koulutukseni aikana on tapahduttava merkittävää positiivista muutosta, vaikkakin se on vasta alku. Annan eväät uuteen, parempaan yhteisymmärryksessä vallitsevaan elämään. Tästä tulee alkaa aika, jolloin suhde ja ymmärrys koiraan syvenee.

Varaa aika koulutukseen puhelimitse tai sähköpostilla. Koulutukseen tulee varata aikaa noin tunti per käynti.

 

Esimerkki Pevi testistä: Pellavan Kukan Armas Pevi-testi